درباره ما

احترما ، به استحضار می رساند بهبودان طب ابتدا در سال 1375 با هدف کلی انجام فعالیتهای کار آمد و سودمند در زمینه واردات و پخش دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی و انواع فیلم رادیولوژی و لوازم مصرفی مربوط به آن فعالیت خود را آغاز کرد . (لازم به ذکر است این شرکت در حال حاضر دارای نمایندگی انحصاری و فروش چندین شرکت معتبر در ایران و همچنین در حال مذاکره و عقد قرارداد با چندین شرکت معتبر تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی می باشد)

در سال 1380 با توسعه فعالیتهای خود ، در جهت جلب و حفظ رضایتمندی مشتریان فعالیت خود را در بازارهای ذیل استمرار بخشیده است .

  • بخش تصویر برداری پزشکی
  • فیلمهای خشک رادیولوژی و فیلمهای MXG و ماموگرافی وتخصصی
  • بخش مصرفی تصویر برداری پزشکی
  • لوازم تاریکخانه ، کاست و فولی ، کاتر ، لباسها و دستکشهای مخصوص
  • بخش لوازم مصرفی پزشکی
  • دستکش معاینه و جراحی ، سرنگ و غیره
  • بخش لوازم مصرفی دندان پزشکی
  • فیلمهای پری اپتیکال و پانورکس و غیره

(( پاسوخگویی به مشتریان را افتخار خود می دانیم و امیدواریم همواره در ارتقاء سطح همکاری کوشا باشیم . ))

فهرست